Способи сівби озимої пшениці

Способи сівби озимої пшениці дозволяють змінювати структуру агробіоценозу, можна регулювати водний, повітряний світлової та поживний режими посівів. Від способу посіву залежить площа живлення рослин. Вона буде оптимальною у разі повної реалізації біологічного потенціалу продуктивності озимої пшениці.

При виборі способу сівби озимої пшениці необхідно враховувати сортові особливості, зокрема висоту рослин, здатність до кущіння, величину листкової поверхні та ін
 
До цього часу був найбільш поширеним способом сівби порядковий з міжряддям 15 см. Однак, на нашу думку в умовах достатнього зволоження на добре розроблених грунтах перевагу мають узкорядним і перехресний способи сівби. Крім більш рівномірного розміщення насіння на площі, ці способи посіву знижують засміченість посівів смітної рослинністю, зменшують випаровування вологи з поверхні грунту.

Перспективним є розкидний спосіб посіву озимої пшениці, поки що малопоширений через відсутність сільськогосподарських машин для якісного проведення такого способу сівби. Тривають розробки сівалки такої конструкції, яка б забезпечувала точний (однозерновой) посів.